Industrigatan 10 B, Trosa

Fastighet:

Verktyget 5

Markyta:

4000 kvm

Gata:

Industrigatan 10 B

Postort:

619 30 TROSA

Byggår:

2009

Total lokalyta:

340 kvm. 

Lokaltyp:

Från 26-72 kvm. Förråd, Lager, Garage mm.

Portar:

9 st.

El:

16 Amp. Hyresgästanpassas

Ventilation:

FTX

Värme:

Grundvärme, vissa lokaler med Luft/Luft värmepump, Hyresgästanpassas  

VS:

Vatten hyresgästanpassas beroende på uppvärmning av lokal, Oljeavskiljare ej WC

Kyla:

Luft/Luft Hyresgäst anpassas

Solceller:

På gång

Hyresgäster:

Absolut VVS, Trosa Berg & Strand, Meius Tak & Plåtslageri AB, Jameson & Stein, A.H, Bertshart & Co, Stingray Film med flera.