Industrigatan 10 B + C, Trosa

 

Fastighet:

Verktyget 5

Markyta:

4000 kvm

Gata:

Industrigatan 10 B

Postort:

619 30 TROSA

Byggår:

2004

Total lokalyta:

665 kvm.

Lokaltyp:

Från 45-360 kvm. Verkstad, Handel, Logistik, Lager, Butik, Kontor mm.

Portar:

3 st. Entré 2st.

El:

från 50 Amp. Hyresgästanpassas

Ventilation:

FTX

Värme:

Luft/Vatten värmepump,

VS:

Vatten, Oljeavskiljare.

Data:

Fiber på gång

Kyla:

Luft/Luft Hyresgäst anpassas

Solceller:

På gång

Hyresgäster:

Trosa Industrifastigheter, Trosa Försäljning, JC installationsteknik, Ride MTB , Ocean Spirit med flera.