Industrigatan 10 D + G, Trosa

Fastighet: Verktyget 5
Markyta: 4000 kvm
Gata: Industrigatan 10 B
Postort: 619 30 TROSA
Byggår: 2007
Total lokalyta: 782 kvm.
Lokaltyp: Från 60-350 kvm. Verkstad, Handel, Logistik, Försäljning, Kontor, Lager, Grossist mm.
Portar: 4 st. Entré 4st.
El: från 50 Amp, hyresgästanpassas
Ventilation: FTX
Värme: Luft/Vatten värmepump
VS: Vatten, Oljeavskiljare
Data: Fiber på gång
Kyla: Luft/Luft Hyresgäst anpassas
Solceller: I Drift 67 kw
Hyresgäster: Börjesson, Nich Tech Svenska AB, M.B. Consulting, Trosa Industrifastigheter med flera.