Påbörjar schakt arbeten inför nya fastigheten

Rivning av befintlig förråd

Gör plats för nya fastigheten

Avtäckning av ytan

Lokalisering av befintliga ledningar

Befintliga ledningar

Befintliga ledningar som skall anslutas emot

På med singel

Singel

Pålning

Kantelement

Färdigt för Isolering

Isolering

Armering

Armering

Tidig morgon , gjutning av plattan

Gjutning pågår

Gjutning av plattan

Klart, nu väntar vi till vårdagar och reser fastigheten