Exteriör från lokal på Industrigatan 10D, Trosa

Exteriör från lokal på Industrigatan 10D, Trosa


Exteriör från lokal på Industrigatan 10D, Trosa

Exteriör från lokal på Industrigatan 10D, Trosa


Större kontor

Större kontor

Mindre kontor

Mindre kontor

Lokalen 10 D

Under utflyttning